Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Samen bereiken we meer

Nieuws

Elke week vanaf nu schrijven we een stukje over onze Partij Westvoorne onder de titel ‘Samen bereiken we meer’. In dit eerste stuk willen wij u vooral iets over onszelf vertellen, zodat u weet waar Partij Westvoorne voor staat.

Ons belangrijkste  principe is dat wij een partij zijn die werkt ‘voor en door Westvoorne’. Dit betekent dat iedereen die mee wil denken en mee wil beslissen, dat moet kunnen doen. Samen bereik je immers meer. Dat is ook een logisch gevolg van veranderingen in onze maatschappij. Een maatschappij waarin er niet meer gewerkt wordt vanuit achterkamertjes, maar waarin mondige, kritische en goed geïnformeerde burgers meedenken en meebeslissen. Samenwerken is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel de beste basis voor succes. Je moet daarbij natuurlijk wel uitgaan van goed doordachte visies en zorgvuldig omschreven plannen zoals wij. Dat is in de vorige raadsperiode gelukt en we zijn ervan overtuigd dat dat weer gaat lukken.

Het gemeentebestuur is er voor de burgers. Wij nemen deel aan het gemeentebestuur omdat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen zo kunnen we werken aan wat wij belangrijk vinden en kunnen we problemen analyseren en oplossen. We streven naar een open en rechtvaardige lokale samenleving en een gezond evenwicht tussen economische en maatschappelijke belangen voor onze mooie gemeente.

Wij zijn niet bang voor veranderingen als die verbeteringen inhouden. Het gaat er niet om dat alles anders moet, maar onze maatschappij, onze ideeën en onze mogelijkheden veranderen voortdurend en wij willen mee veranderen. Daarom willen wij al van te voren nadenken en inspelen op ontwikkelingen die in de toekomst te gebeuren staan, zodat we goed voorbereid onze besluiten kunnen nemen.

Ons volgende artikel zal gaan over wat wij in ons vorige verkiezingsprogramma beloofd hebben en wat we daarvan waargemaakt hebben. Voor nadere informatie kunt u kijken op wapenfeiten van de Partij Westvoorne.

Graag tot volgende week,

Partij Westvoorne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina terug