Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

  26-10-2021

Samen bereiken we meer - 15 punten

Nieuws

Graag wil de Partij Westvoorne voortbouwen op wat de afgelopen vier jaar bereikt is. Hoe wij dat willen doen, leest u in ons verkiezingsprogramma waarvan de onderstaande  lijst een samenvatting is.

 1. Onze unieke woon- en leefomgeving, in en nabij de natuur op Voorne-Putten, behouden en verder versterken.
 2. Zorgen voor een passend huis voor iedereen. Met de komende jaren extra aandacht voor starters, ouderen en mensen met een lager inkomen.
 3. Het strand in Rockanje moet een rustig en veilig familiestrand blijven met ruimte voor passende activiteiten en niet al te grote evenementen.
 4. In 2040 willen we een energieneutrale gemeente zijn.
 5. Bedrijvigheid en de komst van nieuwe bedrijven stimuleren, onnodige barrières wegnemen en bestaande bedrijven passende groeimogelijkheden bieden.
 6. Snel internet voor iedereen.
 7. Een ruimhartig zorg- en voorzieningenbeleid, geen wachtlijsten of drempels en wij staan open voor ideeën en experimenten zodat de zorg beter aansluit bij wat mensen werkelijk nodig hebben.
 8. Samen met de sportverenigingen investeren in goede, gezellige en toekomstbestendige accommodaties.
 9. Ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen aan sport- en culturele activiteiten en lid kan worden van een vereniging.
 10. Ook in Oostvoorne een mooie nieuwe brede school bouwen.
 11. Kiezen voor extra verkeersveiligheid rond scholen, winkels en ouderenvoorzieningen en op de routes van en naar deze voorzieningen.
 12. De lokale woonlasten ook de komende vier jaar niet laten stijgen.
 13. Belastinggeld niet oppotten maar op verantwoorde wijze investeren in onze gemeenschap.
 14. Al het mogelijke doen om overlast en risico’s van en vanuit het havengebied in te perken of te voorkomen.
 15. Iedereen moet zich hier veilig voelen en ook echt veilig zijn. Daarom willen wij kunnen rekenen op de tijdige hulp van politie, brandweer en ambulances en de inzet van onze eigen BOA’s.

Partij Westvoorne

Pagina terug