Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Samen bereiken we meer - gezond

Nieuws

In dit artikel staat het thema ‘gezond’ uit het verkiezingsprogramma van Partij Westvoorne centraal.

Westvoorne is een gemeente waar veel mensen goed en gezond leven. Als daar echter op enig moment hulp bij nodig is, dan moeten mensen niet te maken krijgen met wachtlijsten of andere problemen of drempels. Daarom kiezen wij voor een ruim en ruimhartig zorgbeleid en staan wij open voor initiatieven om de zorg beter aan te laten sluiten bij wat mensen werkelijk nodig hebben. Ook als het gaat om eenzaamheid. Maar liefst een derde van onze inwoners, zowel jongeren als ouderen, voelt zich vaak eenzaam. Dat gaat over veel mensen en ook daar willen we wat aan doen. Tenslotte betekent voor elkaar zorgen ook dat we er voor elkaar zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat op het grensvlak van sport, zorg, cultuur en gezondheid heel veel kansen liggen om mensen met elkaar in contact te brengen. Sport is bijvoorbeeld niet alleen gezond maar ook een sociale activiteit, dus een goed en gezond middel tegen eenzaamheid. Goede sportvoorzieningen en toegankelijke verenigingen zijn daarvoor belangrijk. Mede daarom kiezen wij ervoor om samen met de verenigingen te investeren in hun accommodaties. Wij staan open voor initiatieven op het gebied van sociale activiteiten en wij zullen die functie van verenigingen stimuleren en waar nodig ondersteunen.

In een gezonde samenleving is er niet alleen zorg voor elkaar belangrijk. Ook zorg voor ons leefmilieu en een gezond evenwicht tussen natuurlijke, sociale en financiële belangen telt.

Gezond financieel beleid betekent belastinggeld niet oppotten maar op verantwoorde wijze  inzetten voor de gemeenschap. In de afgelopen raadsperiode is er daarom scherp begroot en zijn overbodige reservepotjes opgeheven. Dat heeft goed gewerkt: we hebben een uitstekend weerstandsvermogen en er is veel bereikt. Dit beleid willen wij daarom voorzetten.

Pagina terug