Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Presentatie visie zorg en welzijn

Nieuws

Op Zaterdag 17 februari 2018 werd door Alice Vermeer en Emma van Blom, de visie op Zorg en Welzijn gepresenteerd in zorgcentrum ‘de Stuifakkers’. Deze zorgvisie van de Partij Westvoorne maakt onderdeel uit van het verkiezingsprogramma Groen, Gezond en Veilig. De Partij Westvoorne wil zich meer expliciet richten op de zorg in de komende vier jaar en met deze onderliggende visie als basis daarvoor plannen  ontwikkelen.
De zorgvisie is voortgekomen uit een reeks gesprekken met professionals uit de zorg, burgers en partijleden.
In de Stuifakkers werd onder het genot van een kopje koffie met belangstellenden, waaronder bewoners, gesproken over onder andere de zorg die geboden wordt in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met de vraag of deze aansluit bij de zorg die nodig is.
Er was aandacht voor de verschillende woonvormen en de vraag werd gesteld of men anderen zou aanraden te kiezen voor een woonvorm met de mogelijkheid van zorg.
Een vraag die ook gesteld werd was: ‘herkent u het probleem van eenzaamheid bij uzelf of bij mensen in uw omgeving?’ En zo ja, wat zou daar dan aan gedaan kunnen worden volgens u?
Ook werden er suggesties gedaan over het beoordelen van een zorgvraag, de ondersteuning van mantelzorgers, obstakels bij het boodschappen doen en de verschillende mogelijkheden van vervoer.
Er waren veel reacties op de vraag over de financiële ‘rompslomp’ en veiligheid, welke met hulp van kinderen goed geregeld kan worden, echter zonder deze hulp een lastige opgave blijkt te zijn.
Op zaterdag 10 maart om 10:00 is er opnieuw een presentatie van de visie op Zorg en Welzijn in de Leemgaarde. U bent van harte welkom! Daarna zullen de resultaten van de gesprekken gepubliceerd worden op onze website en verwerkt worden in de visie op Zorg en Welzijn van de Partij Westvoorne.

Namens de Partij Westvoorne, Alice Vermeer.

Pagina terug