Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Voorne-Putten in 2040 energieneutraal

Nieuws

De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben vorige week de  Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 vastgesteld. Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne leveren gezamenlijk hun bijdrage om ervoor te zorgen dat de regio in 2040 energieneutraal is. Een mijlpaal in de samenwerking van de vier gemeenten. Voorne-Putten zet zich met de vaststelling van de Routekaart op de kaart als duurzaam eiland. Het  belangrijkste speerpunt is dat alle op het eiland benodigde energie afkomstig moet zijn van duurzame energiebronnen. De Routekaart is cruciaal omdat energieneutraliteit alleen kan worden gerealiseerd door regionaal goed samen te werken.

De Routekaart richt zich op twee regionale thema’s: 1. energiebesparing en opwekking van duurzame energie en 2. circulaire samenleving waarbij alle materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. De doelstellingen van de Routekaart zijn voor de periode 2018-2021 uitgewerkt in concrete maatregelen, zoals het opstellen van een regionale Warmtevisie. Daarnaast hebben de vier gemeenten eigen lokale duurzaamheidsmaatregelen.

Wethouder Bert van der Meij, gemeente Westvoorne: ”We lopen als eiland met duurzaamheid voorop. Erg mooi dat we deze ontwikkeling de komende jaren kunnen doorzetten. Westvoorne is ook goed bezig. Zo zijn in 2017 de eerste vijf woningen van het Woonbedrijf tot nul op de meter gerenoveerd. Verder wordt in 2018 gestart met de bouw van een groene woonwijk Landgoed Drenkeling. Rond de 65 woningen krijgen geen gasaansluiting en worden energieneutraal en deels als nul op de meter woning opgeleverd.”

Wethouder Dick Verbeek, gemeente Brielle: “Om het gewenste eindresultaat te halen is brede samenwerking tussen overheid, ondernemers, kennisinstituten en financiers noodzakelijk. Aardwarmte zal op Voorne-Putten een belangrijke rol gaan spelen. Het initiatief van Brielse tuinders tot het realiseren van een warmtenetwerk zal dit jaar nog gevolgd worden door eenzelfde initiatief in Tinte. Met lokale initiatieven kunnen korte klappen worden gemaakt. In Brielle geldt dit voor de 466 zonnepanelen op gemeentedaken. Dit levert naar verwachting 120.000 KWh op , dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse elektragebruik van 40 huishoudens. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat bij het bouwproject Oude Goote dat er woningen zonder gasaansluiting worden gerealiseerd. Bij het bouwproject Fregat komen de zogenaamde ‘nul op de meter’ woningen”.

Ook in Nissewaard is aandacht voor duurzaamheid. “In Nissewaard wordt gewerkt aan het verder toekomstbestendig maken van de wijk Sterrenkwartier. Een groot deel van de hoogbouw in de wijk zal vervangen worden door gasloze nieuwbouw. Daarnaast lopen er verschillende pilots in de wijk voor het verder verduurzamen van de eengezinswoningen. Ook bij het bedrijfsleven is in Nissewaard veel enthousiasme om aan de gang te gaan met de transitie. Zo is het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering aangesloten bij het programma bedrijventerreinen energiepositief. De eerste stappen zijn gezet, op diverse daken liggen zonnepanelen en diverse ondernemers hebben geïnvesteerd in ledverlichting. Een van de bedrijven heeft een innovatieve verticale windturbine geplaatst waar veel belangstelling voor is en een ondernemer is zelfstandig van het gas afgegaan”, aldus wethouder Henk de Graad.

Wethouder Marja Roza, gemeente Hellevoetsluis: ‘De gemeente Hellevoetsluis werkt sinds 2004 al aan het verduurzamen van de gemeente. Dit doen we onder andere door inwoners en bedrijven te stimuleren over te gaan tot energiebesparende maatregelen. Het energieteam speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast werken we aan het verduurzamen van alle gemeentelijke gebouwen. Twee jaar geleden is het gemeentehuis al voorzien van een groen dak en zonnepanelen. En ook op het dak van het  Cultuurhuis en de Hendrik Boogaardschool zijn zonnepanelen geplaatst. Het zwembad, de woningen en het IKC aan de Sportlaan worden volledig energieneutraal opgeleverd. De komende jaren willen we nog eens honderden energieneutrale woningen extra bouwen.  Naast het gebruik van energiezuinige maatregelen in de woningbouw, werken we binnen een internationaal samenwerkingstraject ook aan het verduurzamen van de havens. ‘

Meer informatie over de duurzame Routekaart is te vinden op www.samenwerkingvoorneputten.nl.

persbericht Samenwerking Voorne-Putten

Voor meer informatie: Natasja Spiekerman, telefoonnummer (0181)  40 81 11, e-mail n.herrewijnen@westvoorne.nl.  

Foto: John de Pater

Bijschrift bij de foto: Dick Verbeek (Brielle), Marja Roza (Hellevoetsluis), Henk de Graad (Nissewaard) en Bert van der Meij (Westvoorne).

 

Pagina terug