Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Samen bereiken we meer - veiligheid

Nieuws

Veiligheid speelt op veel verschillende gebieden een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Voor een deel kunnen we zelf voor onze veiligheid zorgen. Voor die dingen waar we niet zelf voor kunnen zorgen, maar die wel heel belangrijk zijn voor ons gevoel van veiligheid willen wij als Partij Westvoorne ons inzetten. Een aantal punten willen wij hier benoemen.

1. Wonen: Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Soms uit vrije wil maar soms ook door regels van de overheid. Dat moet dan wel plezierig, verantwoord en veilig kunnen. Natuurlijk is er de WMO. Maar daarnaast willen we ook hulp bieden bij het zoeken naar andere mogelijkheden om veilig zelfstandig te kunnen wonen.
We zetten ons al langer in voor mensen met een lichamelijke beperking. Zij moeten volledig deel kunnen nemen aan het sociale leven. Met dat beleid gaan we zeker door.

2. Verkeersveiligheid: Extra verkeersveiligheid rond scholen, winkels en ouderenvoorzieningen en op de routes van en naar deze voorzieningen is noodzakelijk. Daarnaast zullen ook straten, pleinen en winkelgebieden voor alle gebruikers van jong tot oud goed en veilig toegankelijk moeten zijn. Ook daar blijven we aan werken om die veiligheid verder te verbeteren.

3. Hulpdiensten: Mensen moeten veilig zijn en zich ook veilig voelen. Daarom moet gerekend kunnen worden op de tijdige hulp van politie, brandweer en ambulances. We blijven ervoor strijden dat hulpdiensten binnen de landelijke normen voor aanrijtijden ter plaatse zijn. Als er meer inzet van de eigen BOA’s nodig is, zullen we ons inzetten om daar geld voor vrij te maken.

4. Externe veiligheid: Wij leven onder de rook van Europoort en dat brengt risico’s met zich mee. Daarom willen we dat ook nieuwe technieken die nog niet wettelijk verplicht zijn maar wel veiliger zijn voor mens en milieu, toegepast worden.

Partij Westvoorne

Pagina terug