Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

  26-10-2021

Samen bereiken we meer - zorg en welzijn 11 punten

Nieuws

Om op het gebied van zorg en welzijn goed op de toekomst voorbereid te zijn, heeft de Partij Westvoorne een zorg- en welzijnsvisie opgesteld. Onderstaande lijst is een samenvatting van deze visie.

 1. Wij kiezen voor een ruimhartig zorg- en voorzieningenbeleid, geen wachtlijsten of drempels en wij staan open voor ideeën en experimenten zodat de zorg beter aansluit bij wat mensen werkelijk nodig hebben.
 2. Er moet een goede digitale hulp of zorgwijzer komen zodat inwoners van Westvoorne een antwoord kunnen vinden op verschillende hulpvragen.
 3. Ieder mens heeft zijn specifieke woonwensen. Daarom verwelkomen wij nieuwe woonconcepten waaronder kleinschalig wonen met zorg of co-living projecten.
 4. Bijna 50% procent van de ouderen in Westvoorne geeft aan eenzaam te zijn. Wij willen daarom zorgen voor laagdrempelige ontmoetingsplekken.
 5. Tweedehands hulpmiddelen moeten via een vraag- en aanbodmethode kosteloos of tegen gepaste vergoeding aangeschaft kunnen worden.
 6. Het beoordelen van een zorgvraag moet door professionals gedaan worden. De gemeente moet hun aanbevelingen accepteren. De mens moet centraal staan, niet het bureaucratische systeem.
 7. Mantelzorgers moeten altijd terug kunnen vallen op professionele ondersteuning en als dat nodig is op noodhulp.
 8. Wij willen in Westvoorne projecten over een bewuste en gezonde leefstijl voor jong en oud opstarten.
 9. Iedereen moet deel kunnen nemen aan het sociale leven. Voor mensen met een beperking is goede toegankelijkheid van de openbare ruimten daarom absoluut noodzakelijk.
 10. De Partij Westvoorne vindt het belangrijk dat passend, voordelig vervoer mogelijk blijft voor mensen met een WMO-indicatie en voor mensen van 75 jaar en ouder.
 11. Het financiële en administratieve leven wordt voor jong en oud gestaag gecompliceerder. Als dat nodig is, moet daar betrouwbare hulp voor beschikbaar zijn. 

Partij Westvoorne

Pagina terug