Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Bewegen is gezond

Nieuws

Amendement: ‘Samen Bewegen is gezellig en gezond!’

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019,

overwegende:

-          dat er het voornemen is om een bezuiniging door te voeren op het ‘Bewegen voor Ouderen’;

-          onderzoek aangetoond heeft dat sporten en bewegen gezondheid bevorderend zijn en daarmee uiteindelijk kosten verlagend zijn;

is van mening:

-          dat sporten en bewegen niet alleen helpt om fit en gezond te blijven, maar tevens vereenzaming onder ouderen tegengaat;

-          dat bezuinigingen op deze activiteiten ongewenst zijn, omdat zij naast gezondheid bevorderend ook een middel tegen vereenzaming zijn;

-          dat ‘goed voor onze ouderen en inwoners zorgen’, wil zeggen dat wij ons als gemeente zowel inzetten voor de gezondheid, alsmede voor het sociale welbevinden voor onze inwoners,

besluit:

-        af te zien van de voorgenomen bezuiniging op ‘Bewegen voor Ouderen’;

-        ter dekking van het geschrapte bezuinigingsvoorstel het structurele netto rekeningresultaat van het woonbedrijf in te zetten.

en gaat over tot de orde van de dag,

Partij Westvoorne       Alice Vermeer

Pagina terug