Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Integraal kind centrum: Goed voor onze kinderen in Westvoorne!

Nieuws

In het land zitten de samenwerkende partijen niet toevallig onder één dak,  ze  hebben de bedoeling om gezamenlijk aan één pedagogische opdracht te werken en dat ook daadwerkelijk toepassen.

De gezamenlijke, gedeelde visie, het gekozen concept, is leidend voor de vormgeving van het IKC. Samenwerking tussen verschillende professionals is hier als het ware omheen georganiseerd.

Desondanks wordt de conclusie getrokken dat het nu echter te vroeg zou zijn voor een volledige integratie van één locatie.

Wij begrijpen dat er naar de mogelijkheid van twee locaties gekeken moet worden, er is veel fysieke ruimte nodig voor de huisvesting van minimaal 648  leerlingen in de toekomst.

Maar laten we nu door pakken en het meteen goed doen! Neem in het brede participatietraject de gedeelde IKC  visie en daarbij passende huisvesting mee. Maak een plan om de investering die daar voor nodig is te realiseren. Denk aan woningbouwprojecten, verkoop grond etc.

Dat is voor een gezonde en goede ontwikkeling  voor de kinderen in deze huidige tijd van groot belang!

(bijlage)

Conclusies uit het Kohnstamm Instituut.

•IKC’s bieden een geïntegreerd aanbod voor 0-12-jarigen

•IKC’s werken met een interprofessioneel team

•In IKC’s werken partijen vanuit een gemeenschappelijke visie

•IKC’s zijn gericht op brede ontwikkeling

•IKC’s bieden een rijke speelleeromgeving

•IKC’s voorzien in gepersonaliseerd leren

•IKC’s zorgen voor een sterke verbinding tussen binnen- en buitenschools leren

•IKC’s bieden een veilige en vertrouwde leefomgeving

•IKC’s doorbreken klassikale structuren

•IKC’s verzamelen veel informatie over de kinderen

•IKC’s kiezen voor een sterke rol voor ouders

•IKC’s leren en ontwikkelen zich continu

Pagina terug