Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Om de politieke brij op de Westvoornse klei

Archief Weblog

Mijn keuze viel op de extra raadsvergadering van Westvoorne met betrekking tot het aftreden van wethouder Ies Klok van 19 oktober j.l. live. Ik viel met mijn neus in de boter. Een motie van wantrouwen van de heer Bussink (PvdA).

Met weemoed sprak hij over de tijd waarin men een betoog begon met ‘geacht college’. Ja, de tijden zijn veranderd! Op dit moment zou het ‘veracht college’ kunnen zijn op grond van het volgende. Nadat de heer Bussink de motie van wantrouwen had toegelicht werd niet langer door de raadsleden op de bal gespeeld maar op de man. Zelfs de postzegelverzameling van de heer Bussink kwam aan de orde door de heer Vriends (CDA), kennelijk bij gebrek aan steekhoudende argumenten. De heer Heindijk (GBW) ging over tot excommunicatie met de PvdA. ‘Wij willen niet meer met jullie samenwerken’, aldus de heer Heindijk. Dit alles omdat de heer Bussink een lijst van misgelopen projecten presenteerde, te weten: de afhakende investeerder van de golfbaan, de klungelige aanpak van de aanbestedingsprocedure van de woningstichting, de Rots en het Kerkplein. Als laatste het gigantische verlies dat geleden is op de herplaatsing van tuinbouwkassen. De coalitie durfde het blijkbaar niet aan hierop inhoudelijk te reageren. De arme Bussink had een open zenuw te pakken. Wat mij tevens opviel, was dat oppositiepartij Westvoorne de regie in handen had, hun kennis verloochent zich niet. Ook van deze club kwam een motie van wantrouwen tegen de coalitie die accepteert dat veel geld van burgers door het putje gespoeld wordt. Hoeveel domheid zit er in de raad? In ieder geval niet in Ies Klok. Deze man, verantwoordelijk voor falende projecten, gaat blij naar huis met een riante wachtgeldregeling. Chapeau Ies Klok!

Wat mij intrigeert, is wat zich in het hoofd van onze ‘edelachtbare burgervader’ afspeelt. Ik meende toch ietwat ergernis te bespeuren. Turfde hij de moties van wantrouwen in het kader van zijn carrière of dacht hij ‘het wordt vanzelf 11 uur’?

Is dit erg voor de inwoners van Westvoorne? Welnee, de burger betaalt enkele tientjes meer aan onroerendgoedbelasting en de speeltuin die coalitie heet kan gewoon open blijven.”

Joke Nijman
Westvoorne
Pagina terug