Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Over Joppen en Windmolens

Archief Weblog

Ik besloot om maar weer eens voorzichtig een kijkje te gaan nemen in de arena van de gemeente Westvoorne. Dus woonde ik afgelopen dinsdag de raadsvergadering bij, een korte dacht ik na een blik op de agenda geworpen te hebben, maar niets bleek minder waar.
Het duurde weer eens ouderwets tot in de late uurtjes, waarbij de onderbreking voor het gebak om te vieren dat ondernemers kennelijk zo dol zijn op Westvoorne de pijn ietsje verzachtte. Wel een wankel eerbetoon, vind ik eerlijk gezegd, wanneer je bedenkt dat er enkele mysterie-vragen door een mysterie-beller per telefoon gesteld zijn, die door een ambtenaar achter het ondernemersloket uiterst vriendelijk werden beantwoord. Punt. Klaarblijkelijk was de ambtenaar in kwestie in een goede bui, had hij of zij goed geslapen en had zij of hij een gezellige avondje uit of zo voor de boeg. Hoe de afhandeling van de vraag, het verzoek of de klacht verder verlopen is, werd niet onderzocht en vertelt het verhaal daarom niet. Maar juist dát vervolgtraject is, naar ik verneem van de ondernemers in mijn eigen mysterieuze kennissenkring, toch te vaak een pad in deze gemeente vol met hindernissen, leeuwen en beren, traagheid en helaas ook tegenwerking. 

De discussie over het Bestemmingsplan Zeegebied werd fluks en bijna gretig door de coalitiepartijen verdaagd naar een later tijdstip, omdat de antwoorden op de daarover eerder gestelde vragen na een dag hard werken pas bij het avondeten door Hartog bekeken konden worden. Idem dito voor het onderwerp Toeristenbelasting, vond Huisman, maar omdat dat klaarblijkelijk de vragen daarover door de Partij Westvoorne gesteld waren, wenste de coalitie dáár niet aan mee te werken. Het blijft mij toch verbazen hoe deze coalitie meent om te kunnen gaan met hun oppositionele collega’s. Respectloos vind ik vaak het enige juiste woord en ik begrijp al evenmin dat een voorzitter dan niet ingrijpt. Als aan mij informatie te laat verschaft wordt, kan men in ieder geval van mij niet verwachten om een oordeel uit te spreken.
Op dat moment dacht ik beslist dat er niet genoeg stof over zou blijven om de avond te vullen. Maar dat was verkeerd gedacht. Bij het vaststellen van het verslag van de vorige raadsvergadering popte het onderwerp JOP tevoorschijn. Een motie volgde en de daarover volgende discussie werd bijna avondvullend. Voeg daaraan toe de schermutselingen over handhaving en windmolens, en een lange rondvraag en je zit inderdaad weer dichtbij half twaalf. Wat een zit, beste mensen en met welk voor Westvoorne gunstig resultaat vraag je je dan af.

Want de aangenomen motie, als je hem goed interpreteert, draagt wethouder Groenewegen niet alleen op om een mobiele JOP aan te schaffen. Ook verzoekt hij hem om, terwijl hij het JOPje bestelt, voor de verandering eens een echt serieus gesprek aan te gaan met alle belanghebbenden teneinde met elkaar de enige juiste locatie te vinden. Maar gaat die wethouder nou conformeren, vraag ik me af, en heeft de coalitie wel enige sympathie voor de toekomstige bewoners van Buitenlust, die een wave op de tribune hadden kunnen veroorzaken. Want diezelfde Groenewegen kon in zijn repliek alleen maar brommend en grommend Hofwei, Hofwei scanderen. Terwijl Heijndijk van Gemeentebelangen (die zegt zwaar vóór de locatie Zwanenmeer te zijn maar in de maart raad vóór de Hofwei stemde, al denkt hij zelf van niet), Hartog en Beukelman met Vriend nota bene tégen deze motie stemden. Verbazingwekkend genoeg sloten ook Langendoen en Roggeveen zich hierbij aan. Voor mij zijn dit onbegrijpelijke en vreselijk onlogische dingen. Kan het je dan niet schelen dat je inwoners en een aantal voor Westvoorne uiterst belangrijke stichtingen ontevreden zijn? Verder kan het toch niet zo zijn, dat een college er drie jaar overdoet om wat prettige faciliteiten voor onze jeugd, onze toekomst, neer te zetten. Wat zeg ik, niet neer te zetten. De raadsperiode is nu bijna voorbij en hier, óók hier zou ik bijna zeggen, is wat mij betreft niets maar dan ook niets van terecht gekomen. Was het eerder het woord respectloos, nu komt het woord incompetent bij mij naar boven. Ik kan het echt niet helpen.

Aan het einde der avond werd er nog langdurig gedebatteerd over windmolens en windenergie. Gelukkig, zo begrijp ik, op de agenda gezet op initiatief van de oppositie. Waarna het opvalt dat de coalitie blij, blij, blij is dat ze het op een presenteerblaadje krijgen aangedragen om mee te mogen doen en dat ze dus heel dankbaar zijn dat ze hun steentje bij mogen dragen. Je zou er bijna iets van denken. Ook wethouder Mulder mompelde in zijn reactie nog eens dat we onze bijdrage toch moeten leveren als gemeente. Ook hier begrijp ik niets van. Dat is toch niet meer dan kopjes geven aan het Havenbedrijf. Wat meedoen? Wat steentje bijdragen? Wat bijdrage leveren? Aan de horizonvervuiling? Aan de luchtvervuiling? Aan de geluidsoverlast? Terecht stelde de PW de vraag of en hoe die groene stroom onze meterkasten dan zal bereiken. Daarop komt dan uiteraard geen antwoord. Wel wordt er dan door deze wethouder, nadat, herinner ik me, zijn voorganger het in 2012 totaal heeft laten afweten richting raad en burgerij omdat hij eigenhandig, eigengereid en in totaal isolement het Havenbedrijf op haar wenken met zijn wind heeft bediend, nog even gekwezeld over het toch vooral zullen betrekken van de burgers bij dit proces.  

Neem het van mij aan, beste mensen: in Westvoorne hebben college en coalitie, door géén acht te slaan op de mening van de oppositie, ondertussen heel veel joppen op verkeerde locaties gebouwd en windmolens neergezet die gebakken lucht malen. Niemand kan er toch omheen, dat met name de fractie van de PW weet waar zij over praat en dat hun bijdrage gekoesterd had moeten worden. Ja zeker, ik ben zeer beslist een PW fan geworden, maar té vaak wordt, naar mijn bescheiden mening, hun inzet respectloos door de zittende macht genegeerd, ten nadele van onze gemeente.

Maar wie ben ik.

Prof. Dr. Ir. Ben Nieweg
Westvoorne, 30 mei 2013

Pagina terug