Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Zoek je ruzie?

Archief Weblog

Wie van u gaat regelmatig naar commissievergaderingen in Westvoorne of bekijkt de ellenlange raadsvergaderingen via de gemeentelijke website? Als u dat doet hoort u tot een groep van pakweg 100 Westvoornaars. En zo niet, dan bent u voor informatie aangewezen op de kranten. En dan is het jammer dat daarin vaak de sensatie wordt gezocht en voorbij wordt gegaan aan het politieke handwerk dat de raadsleden verrichten.

Er is al veel onzin over u uitgestort over lokale politici die rollebollend over straat gaan en er zijn partijen die daar graag aan meedoen om te verhullen waar het echt om gaat: wie zijn werk doet en op inhoud de politieke discussie aangaat. Wij kunnen niet voor anderen spreken, maar Partij Westvoorne is op niemand boos en doet gewoon zijn werk. Daarbij hoort ook dat we er samen op toezien dat besluiten rechtmatig genomen worden en dat we het belang van Westvoorne en zijn inwoners voorop stellen, in plaats van eigenbelang of het overeind houden van een coalitie.

Gewoon, omdat het anders moet in Westvoorne. Geen hand- en spandiensten, geen vriendjespolitiek en vooral geen valse beloften. Daar zetten wij ons maximaal voor in. Of het nu om het glasbeleid gaat of om het verkopen van woningen aan zittende huurders, of een oplossing voor mensen die na 20 jaar uitgezet dreigen te worden: de beste ideeën komen van Partij Westvoorne.

Goed beargumenteerd en onderbouwd. En ja, daarbij noemen we de dingen graag bij hun naam. Niet om op de man te spelen, maar gewoon omdat de dingen zijn zoals ze zijn en al veel te lang wordt rechtgepraat , wat krom is. Als daarbij vriendschappen ontstaan is dat mooi meegenomen, maar daarvoor zitten we niet in de raad.

U hoeft ons niet te geloven, maar bekijkt u dan eens een raadsvergadering en overtuig uzelf.

Leo Gelderland, Partij Westvoorne.

Pagina terug