Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Opkomst 45%? U bent aan zet!

Archief Weblog

Er wordt voorspeld dat bij de komende raadsverkiezingen op 19 maart slechts 45% van de kiesgerechtigden zullen gaan stemmen. Minder dan de helft dus. Een sprekende minderheid en een zwijgende meerderheid. Voor Westvoorne betekent dit dat van de 10.000 kiesgerechtigden er 4.500 hun stem zullen uitbrengen. Minder dan een derde van alle inwoners.

In de media komen politici en hoogleraren aan het woord, die zich ernstig zorgen maken over deze ontwikkeling. Mag ik daar nog een extra zorg aan toevoegen? Hoeveel van deze 4.500 kiezers volgen de Westvoornse politiek op de voet, kennen de verkiezingsprogramma’s en weten in hoeverre de diverse partijen zich aan hun woord houden? Wie bezoekt de commissievergaderingen of volgt de raadsvergaderingen op internet?

De komende vier jaar wil de Partij Westvoorne laten zien dat het ook anders kan in Westvoorne. Wij geloven erin dat Westvoorne alles in zich heeft om een voorbeeldgemeente te zijn. Een gemeente die er is voor de inwoners en een gemeente die serieus wordt genomen door samenwerkingspartners.

U kunt laten zien dat Westvoorne een gemeente is om rekening mee te houden, door ons opkomstpercentage positief te laten afsteken bij de rest van Nederland. En als u massaal Partij Westvoorne stemt, beloven wij dat uw positieve daad een minstens zo positief vervolg zal krijgen.

Het moet anders en het kan anders in Westvoorne. Naar elkaar luisteren en meepraten. Goede zorg voor iedereen die het nodig heeft, verstandig bouwen, meedenken met ondernemers, goed jeugdbeleid, oog voor ons landschap en onze veiligheid, een heldere visie op de toekomst en verstandig omspringen met gemeenschapsgeld.

De Partij Westvoorne kan het en zal het doen. Als u dat wilt.

En als u mij niet gelooft, bekijkt u dan eens een raadsvergadering of twee, via http://westvoorne.raadsinformatie.nl/?Commissie=946 - Klikt u gewoon op de datum die u wilt bekijken. Veel plezier.

Leo Gelderland, Partij Westvoorne.

Pagina terug