Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Politiek Café Westvoorne

Archief Weblog

Politiek  of Realistisch Café?

Afgelopen vrijdag, 31 oktober, het tweede Politiek Café van de coalitie Westvoorne, ditmaal georganiseerd door de VVD.

Wethouder Jan van Rij presenteerde het thema ‘recreatie-economie’ waarbij een stukje naar het verleden maar vooral naar de toekomst werd gekeken. Wie zijn we als Westvoorne, waar zijn we goed in, waar kunnen en moeten we onszelf verbeteren? Geen politiek maar een realistische uitkijk naar de toekomst. 

Zelfs toeschouwers uit het Brielsche hebben de weg naar De Man gevonden. Vanuit die hoek dan ook de vraag of we het samen kunnen doen. Samenwerken, daar wordt je beter van. We kunnen het samen beter en mooier! Ook een realistische gedachte. En dan helaas een beetje politiek als het gaat over de producten en de kwaliteit van het Recreatieschap Voorne-Putten.

Het thema leende zich goed voor discussie en input van aanwezig publiek en ondernemers. Meer dan uitstekende vragen en aanvullingen om een visie verder uit te werken. Een visie? Ja, absoluut een visie op een beter (West-)Voorne.  Daarvoor hebben we elkaar nodig. De burgers, buitenlui, ondernemers, Top Voorne en de Zeehondencreche Westvoorne. Een zelfstandig en florerend Westvoorne dat de samenwerking zoekt, zonder op te gaan in het grau van de grote buurman. Dat is geen politiek, maar realisme en daar heb je als verantwoordelijk bestuurders lef voor nodig!

Daan van Orselen

 

Verslag Politiek Café Westvoorne op vrijdag 31 oktober 2014 in “De Man”

Deze keer was de beurt aan één van onze coalitiepartijen. Onder de, naar schatting, 50 aanwezigen waren de drie wethouders en vele raadsleden. ‘Brielle’ was er ook en droeg bij aan de discussie.

Fractievoorzitter Jaap Heijndijk introduceerde wethouder Jan van Rij, die een presentatie hield met als onderwerp: 'Westvoorne en de Recreatie/Toerisme-Economie'. 

Recreatie en toerisme is voor Westvoorne belangrijk en zou moeten groeien. Het is voor de werkgelegenheid een stabiele “industrie”.  De wethouder toonde enkele voorbeelden van verrommeling op parkeerplaatsen en winkeluitstraling, dus hoe het in Westvoorne niet zou moeten! Bovendien verlangt de huidige recreant op veel plekken nieuwe gemakken zoals WIFI. Westvoorne heeft een achterstand in voorzieningen. Dit moet worden omgebogen met “het warme bedden fenomeen”. Meer Hotel, Bed en Breakfast en Pension voorzieningen waar de toerist verwend wordt. Andere speerpunten zijn: TOP (toeristisch ondernemers platform) op Voorne benutten – Kwaliteitsrestaurants – Parkeerfaciliteiten verbeteren o.a. met pasjessysteem – Winkelaanbod en omgevingsvisie activeren – Terrassen op pleinen – Wandel-, paarden- en fietspadenroutes – Onderscheidend aanbod voor verblijfstoerisme -. Aan het Oostvoornse Meer kan een zeehondenopvang en educatieruimte over de Maasvlaktes  80.000 bezoekers aan Westvoorne per jaar opleveren. Winkels en bedrijven in onze gemeente kunnen hiervan profiteren.

Er kwamen veel reacties van de aanwezigen. Het grootste deel van de recreanten komt nu hier voor Natuur, Rust en Recreatie. - De watersport biedt grotere mogelijkheden. - Er zijn meer “slecht weer voorzieningen”  nodig. – De Gemeenten op Voorne-Putten moeten elkaar aanvullen. - Westvoorne kan het niet op eigen houtje en zal minimaal samen met de gemeenten op Voorne op moeten trekken. - Het Recreatieschap is veranderd van beleidsmatig naar uitvoerend en de gemeenten moeten zich er op voorbereiden dat de bijdragen van uit Rotterdam af zullen nemen. – Westvoorne laat kansen liggen: verbeter de bekendheid. Bijvoorbeeld door wekelijkse opsommingen op de Gemeentepagina -.                                     
Voorne is bestempeld als anticipeerregio zodat er geen groei van het aantal inwoners te verwachten is. Westvoorne vertoont al 10 jaar teruggang, dus krimp. De door de wethouder verwachte toename van verkoop van huizen aan nieuwe, goed verdienende, werknemers in het Havengebied gaf aanleiding tot kritiek uit de zaal. Een afspraak werd gemaakt om het te verhelderen. Een applaus was bestemd voor de inwoner, die veel werk doet om het strand aan de Zuidzijde van het Oostvoornse Meer schoon te maken.

Frits Rip 

 

Ik heb een droom…

Die droom had ik meteen toen Emma van Blom in 2010 het idee lanceerde om een Politiek Café op te zetten in Westvoorne. Het werd het Politiek Café Westvoorne, zoals het nu nog steeds heet, en het werd opengesteld voor en aangeboden aan alle inwoners van Westvoorne. Alle boeren, burgers en buitenlui, en daarmee vanzelfsprekend ook alle, ik herhaal alle, bestuurders, ambtenaren en politieke partijen. En daar kwam toen die droom van mij aan, een droom dat de inwoners van Westvoorne zich massaal op dit PC zouden storten en elke maand in groten getale zouden opdraven om het spreekgestoelte te beklimmen en haar/zijn zegje te doen en onderling, al dan niet verhit maar altoos constructief met de blik gericht op de toekomst van Westvoorne, van gedachten zouden wisselen.

In de vorige raadsperiode 2010-2014 organiseerde de Partij Westvoorne in totaal 28 keer dit Politiek Café Westvoorne, telkens op de laatste zaterdag van de maand om vier uur ’s middags in het café van het Conferentie Hotel Olaertsduyn in Rockanje. Altijd met succes, durf ik te zeggen, en met een gemiddelde opkomst van pakweg dertig mensen. Maar hoewel er wel degelijk zo af en toe een bestuurder of een lid van een andere politieke partij dan de PW aanwezig was, waren het vaak toch voornamelijk leden van de partij Westvoorne die het voor de middag gekozen thema beetpakten en uitbeenden. Blij waren we altijd, dát Boudewijn van de Brielsche Courant kwam, zag en schreef, mét de aanwezigheid en input van die ene GBW-er, die ene VVD-er, die enkele PvdA’er en zelfs een keer van de burgemeester en een wethouder. Maar mijn droom kwam daarmee niet uit, want hoe scherp we ook adverteerden, de grote meute wilde maar niet verschijnen.

Vervolgens waren er de verkiezingen in het vroege voorjaar van 2014. Wat betreft het Politiek Café volgde daarop een oorverdovende stilte van zes hele maanden. Maar ik kon mijn geluk niet op toen Emma mij vertelde dat de nieuwe coalitie dit Politiek Café concept ging omarmen en dat de drie coalitie partners op toerbeurt de organisatie op zich zouden gaan nemen. En aldus geschiedde. De PW verrichte de aftrap in september van dit jaar en slingerde het thema ‘burgerparticipatie’ de foyer van De Man in. De VVD Westvoorne presenteerde als tweede in oktober de ins en de outs van de ‘recreatie-economie’ in onze gemeente. Een opkomst van respectievelijk zo’n veertig en vijftig man en vrouw werd geregistreerd en tot mijn vreugde was de mix van politieke kleur eindelijk een feit geworden. Wethouders, oud wethouders, politieke notabelen, zelfs bestuurders uit buurtgemeente Brielle, enkele ambtenaren, maar ook gelukkig niet aan dit alles gelieerde burgers, toonden hun belangstelling en nieuwsgierigheid en deden ook daadwerkelijk mee aan de discussie. Mensen beklommen het spreekgestoelte met een aanvulling, een oproep of een toevoeging en mijn hart begon echt sneller te kloppen.

Eind van deze maand is het de beurt aan D66 Westvoorne om de boel op poten te zetten en ik ga er van uit dat de stijgende lijn zich voort zal zetten. In aantallen bezoekers, in kwaliteit van het totale PC Westvoorne gebeuren. Het zaad lijkt nu gezaaid en te ontkiemen, de belangstelling gewekt. We durven nu kennelijk ook met elkaar te zien dat dit een uniek forum is, niet alleen in onze eigen gemeente, maar ook in de regio. Een forum waar we met elkaar kunnen stoeien en sparren over zaken die er toe doen voor onze toekomst als gemeente, gemeenten en regio Voorne. Waar we elkaar beter kunnen leren kennen en waarderen, waar alle politieke grenzen vervagen. Het is toch ronduit overbodig om in onze kleine ‘dorpen’ politiek te bedrijven? Pragmatisch zaken aanpakken ten behoeve van een goede toekomst zou wat mij betreft slechts het motto moeten zijn. Kortom, een forum, waar we allemaal alleen maar sterker en beter van worden.

Dan blijft daar nog steeds die droom. Die droom dat de foyer in De Man volgend jaar veel te klein blijkt te zijn voor de toestroom van mensen en dat we op een warme dag in de zomer uit moeten wijken naar buiten, naar het Dorpsplein. En dat daar jan en alleman het spreekgestoelte wil beklimmen om kond te doen van een rijke schakering aan meningen, gedachten, wensen of idealen. Dat het Politiek Café Westvoorne uitgroeit tot een heus festijn met zelfs landelijke bekendheid en dat we het dan met elkaar omdopen tot ‘Speakers Corner Westvoorne’.
Ik heb een droom…

Rien Huisman

Pagina terug