Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Nieuwsbrief nr.2

Archief Nieuws
NIEUWSBRIEF NR. 2 van 17 JULI 2009

Het zomerreces in de politiek is daar en ook de Partij Westvoorne komt even op adem na al het oppositie-voeren van het afgelopen half jaar. De PW zomerbijeenkomst, die we voor 26 juni opgelijnd hadden, kon bij gebrek aan belangstelling helaas niet doorgaan. Een forse teleurstelling en hopelijk niet een teken aan de wand.

De stand van zaken in en rond de Partij Westvoorne is momenteel als volgt:
1. Partijprogramma       
Onze lijstaanvoerder, Emma van Blom, zal in de zomervakantie zowel het partijprogramma als het verkiezingsprogramma finaliseren. Er is in dit opzicht inderdaad enige vertraging ontstaan door alle tijd die besteed moest worden aan het volgen van en het ageren tegen de ontwikkeling van de verschillende politieke issues in de gemeente. De glasuitbreiding in het intensiveringsgebied Tinte, de huizenbouw op de locatie De Rots en het rekenkameronderzoek naar het Swinshoek project voerden hierin de boventoon, maar er waren ook tal van andere situaties die onze aandacht gevraagd hebben. Voeg daaraan toe het werven van kandidaten voor de PW kandiadatenlijst, het opstarten en vervolmaken van onze website en het schrijven van onze “Westvoorne, word wakker” artikelen en je begrijpt dat we niet stil hebben gezeten. 
2. Kandidatenlijst 
De kandidatenlijst begint langzaam maar zeker vaste vorm aan te nemen. Een definitieve selectie door een nog daarvoor samen te stellen commissie is gepland voor september. Vanaf dat moment zullen de taken onder de kandidaten verdeeld gaan worden aan de hand van de politieke commissies VROM, ABZM en WOW en zal er maandelijks een PW (open) fractievergadering gehouden worden. Vòòr de Algemene Ledenvergadering van 5 oktober 2009 zullen partij- en verkiezingsprogramma aan de leden en donateurs van de Partij Westvoorne toegestuurd worden met als doel beide in de AL met algemene stemmen vast te stellen.
3. Cursus Lokale Politiek/Raadswerk
Voor de kandidaat-raadsleden zal in het najaar een cursus gegeven worden, die het onderwerp lokale politiek in het algemeen en het onderwerp raadswerk in het bijzonder zal behandelen.  


4. Website
De website is inmiddels on line! Joop Braat en Rien Huisman zijn nu zo langzamerhand voldoende getraind om de site inhoudelijk en uiterlijk te kunnen vervolmaken en up to date te houden. Er zal altijd wel zo hier of daar een kromme volt in blijven zitten, maar ze doen hun best. Zeker en vast! Input en/of commentaar is overigens altijd welkom: www.partijwestvoorne.nl.
5. Campagne
De rest van het jaar zal er campagne gevoerd blijven worden volgens het format van de afgelopen maanden. Dat wil zeggen dat lijstaanvoerder en bestuur tesamen met de in september te geselecteerde PW kandidaten de politieke raads- en commissievergaderingen in Westvoorne zullen gaan volgen en vanaf de zijlijn oppositie zullen voeren. Dat houdt onder meer in het inspreken tijdens de diverse vergaderingen, het maandelijks schrijven en publiceren van onder andere een “Westvoorne, word wakker”, het organiseren en voeren van politieke debatten met bestaande politieke partijen, etc. Later in het jaar en met name in de eerste twee maanden van 2010 zullen er campagne activiteiten ontplooid worden die regelrecht gericht zijn op de verkiezingen van 10 maart dat jaar. Als partij zullen we ons dan frequent moeten manifesteren op openbare bijeenkomsten. Daarover later meer. De werkgroep campagne zal na de zomervakantie weer bijeenkomen om een en ander in goede banen te blijven leiden.  
6. De Partij Westvoorne
We blijven het herhalen: het is van essentieel belang, dat we een grote partij worden, die het in Westvoorne voor het zeggen krijgt. We hebben ons de afgelopen maanden gemanifesteerd op onder andere de Bos- en Burchtfair, op de Jacoba van Beierendag en in de stand van Houd Rockanje Laag waar handtekeningen verzameld werden voor de ontwikkeling van De Rots die past bij het dorpse karakter van Rockanje. Verder waren we zichtbaar bij vrijwel alle raads- en commissievergaderingen en met regelmaat in de lokale tabloids door driftig over het een en ander te schrijven.
We tellen nu veertig leden en tien donateurs en hoewel dat voor een partij die iets meer dan vier maanden oud is geen slecht resultaat is, moeten we toch proberen in  de komende maanden verder te groeien. Belangrijker nog is het winnen van stemmen door het overtuigen van heel Westvoorne dat ze op onze partij moeten stemmen. Daarom herhalen we nog een keer wat de vorige Nieuwsbrief stelde: help ons om de Partij Westvoorne nog meer op de kaart te zetten dan nu al het geval is.

We wensen iedereen een fijne zomer(vakantie) toe.

Het bestuur en de lijstaanvoerder van de Partij Westvoorne
Pagina terug