Duinen omg Kreekpad.jpeg

Weblog

    26-10-2021

Alle Weblog items die ouder zijn dan de onderstaande vindt u in het Archief van de Weblog.

Hoezee PW!!!

Weblog
Lees die Wapenfeiten van de Partij Westvoorne nog eens om te zien wat zo’n Politieke Partij al niet voor elkaar kan krijgen in de loop der jaren. Niet alleen gedurende hun periode in de oppositie, maar ook nu samen met hun wethouder Van der Meij in de coalitie heeft de fractie van de Partij Westvoorne de gemeente een geweldige zwieper in de goede richting gegeven.

Een update, van die PW Wapenfeiten, is aanstaande, maar daarop vooruitlopend is het toch wel aardig om bijvoorbeeld even terug te blikken op de raadsvergadering van 4 oktober 2016 waarin unaniem drie besluiten door de gemeenteraad genomen werden. Twee van die drie zijn onderwerpen waar het vorige college, of misschien nog scherper gezegd ‘vorige colleges’, eindeloos over aan het dim-dammen zijn geweest, al doende onnodig veel geld aan verspijkerd hebben, burgers aan de praat en ondernemers aan het lijntje gehouden hebben.

Groen licht was er dus unaniem voor de nul-op-de-meter-woningen. Een geheel eigen initiatief van de PW wethouder, dat in zeer korte tijd op en van de plank kwam en vaste vorm heeft aangenomen. Een miljoenen investering, maar niet gedraald, goed voor het milieu, goed voor de bewoners, goed voor de gemeente en dus aan de slag: voor 4,8 miljoen euro worden 64 sociale huurwoningen van het gemeentelijk woonbedrijf energieneutraal gemaakt; ruim 2 miljoen daarvan wordt door de gemeente betaald en het resterende deel komt uit het energievoordeel dat de huurders ten deel gaat vallen. Meer gedetailleerde informatie over dit project is gemakkelijk te vinden op de website van onze mooie gemeente Westvoorne.
Ik zeg het even snel tussen neus en lippen door, maar… toch goed dat het gemeentelijk woonbedrijf indertijd niet verkocht geweest geworden is… wat heeft de PW daar in haar oppositietijd niet voor moeten knokken…

Ook was er unanieme instemming met de Centrum Visies van Rockanje en Oostvoorne. Lovende woorden zelfs, ook van de oppositie, die voorheen jarenlang als coalitie met hun duimen hebben zitten draaien. Visies waren er toen überhaupt nog niet… het leek wel of ze nog nooit van het woord gehoord hadden… Maar, na het Landschapspark Westvoorne verscheen in oktober 2015 de Omgevingsvisie, waarna de Woonvisie en de beide Centrum Visies en de bijbehorende projecten ook niet lang op zich lieten wachten.   

En dat is drie: unanieme goedkeuring van Fase 1 van het roemruchte woningbouwproject De Drenkeling. Daar is in de vorige besturen toch ook wat over gejeremieerd. En zie hier een herhaling van zetten, número tres: wethouder Van der Meij pakt ook deze beet en hoppa daar gaan we, 53 betaalbare woningen in een prachtige landgoedachtige setting. Je zal er maar mogen wonen, in het groen, op een steenworp afstand van zee en duinen… een grote variatie aan types woningen, voor ieder wat wils zou je kunnen zeggen nadat Van der Meij het oude plan geknipt en geschoren had, ontkoppeld had van het vermaledijde glasproject en in overeenstemming had gebracht met de eisen van de regio.

Toch wordt er door CDA, VVD en D66 natuurlijk zo hier en daar nog wat zuinigjes gereageerd. Zo van ja, maar allen deze eerste fase hè! nog niet meteen het hele project hoor… maar dat maakt niet uit, ze zetten zichzelf te kijk en ondertussen gaan de goede werken gewoon door, goed doordacht en onderbouwd, creatief, efficiënt en effectief! Volgens de visie, het plan volgend dat goed is voor Westvoorne en in dit specifieke geval voor Rockanje… eindelijk…

Hoezee PW, dat mag ook best wel eens gezegd worden. Maar het zijn er niet velen die dat uit hun strot kunnen krijgen, dus doe ik het maar weer eens…

In het najaar van 2015 hebben we voor de eerste maal de resultaten, die op dat moment in bestuurlijk Westvoorne door de Partij Westvoorne behaald waren, op een rij gezet. Onder het kopje 'Wapenfeiten 1 Partij Westvoorne' wel te verstaan en met de nadrukkelijke vermelding er bij dat al deze wapenfeiten door het college en door een meerderheid van de raad bekrachtigd zijn en met behulp van het ambtelijk apparaat uitgewerkt en uitgevoerd zijn en dat, dientengevolge en aldus, de PW niet alles helemaal in haar eentje heeft gedaan...
 
Vóór het aankomende zomerreces 2016/2017 geven we nu opvolging aan deze eerste rapportage onder de titel ‘Wapenfeiten 2 Partij Westvoorne’. De hoeveelheid en de kwaliteit van deze wapenfeiten geven duidelijk aan, dat het goed gaat in Westvoorne. Dat het als gevolg van een uitstekende samenwerking met onze coalitiepartner IBW, zijnde de andere lokale politieke partij in onze gemeente, vanuit het coalitieprogramma ‘Sterk, lokaal en betrokken’, met het college van Burgemeester en Wethouders en last but zeker not least met de ambtelijke organisatie van de gemeente Westvoorne.  

Al deze Wapenfeiten, zowel die uit de eerst ronde als de huidige rapportage, zijn te vinden op de homepage van deze website onder de blauwe balk 'Wapenfeiten'.

Rien Huisman

Tinte, 16 oktober 2016

Pagina terug